7. Kyu

Kihon 1. Oi-zuki (Jodan) 2. Age-uke/Gyaku-zuki (rückwärts) 3. Oi-zuki (Chudan) 4. (Soto) Ude-uke/Gyaku-zuki (rückwärts) 5. Shuto-Uke (KKD)/Gyaku-zuki (ZKD) (zwei vor, zwei zurück) 6. Mae-geri (Chudan) 7. Mae-geri (Jodan) 8. Yoko-geri-keage (KD) (je Seite zweimal) Kata Heian Nidan Kumite 1. Sanbon-kumite (Jodan) 2. Sanbon-kumite (Chudan)
8. Kyu AJKA-Prüfungsübersicht 6. Kyu

Kommentieren